Beau Monde Network soovitame soojalt:

Uudised

Beau Monde

Projektid

Liikmed

Kroonika

Kontakt

2075 AD

2075 AD oli Beau Monde esimene mäng, mis jäi mitmetel põhjustel pooleli. Hetkel ei ole ka kavas seda edasi aredada. Küll on aga võimalik, et mõnede huviliste ilmumisel on võimalik kas sama mängu jätkata või luua selle idee baasil midagi uut.

Beau Monde (sel ajal tuntud M.O.B. Kru nime all) esimene suurem saavutus oli mäng nimega 2075 AD (2075 Anno Domini). Mängu esialgne idee seisnes planeetide vallutamises koloniseerimise ja kaubandussuhete loomise eesmärgil (inspireerituna Sid Meieri Colonizationi-nimelisest mängust) Töö käigus sai mängust midagi Command&Conqueri ja Civilizationi ristandi sarnast (mängu käiku oleks võinud võrrelda SSI Star Generali omaga) ehk lihtsamalt mängulaua ruutudel toimuv strateegiline sõjamäng.

Mängu loomise ajal oli Beau Mondel kasutada ainult üks täisfunktsionaalne programmeerimisplatvorm (graafika, heli ja mängumootor) BASIC. See seadis oma piirangud mälukasutuse paindlikkusele ja värvisügavusele. Mõne aja möödudes muutusid need piirangud nii segavateks, et töö projekti kallal jäi pooleli. Kui keegi soovib seda jätkata, siis suurema heameelega anname vajalikud ressursid. Mängu lähtekood on vabalt alla laetav lehekülje lõpus.

Mängu süžee on primitiivne. On kolm "rassi" - inimesed, tulnukad ja ahvid. Igaühe plaanid universumi tulevikuga saavad selgeks kui lugeda lõiku sissejuhatavast jutust:

Kujutlege last oma ise käest küsimas:
"Isa, kas teistel planeetidel on elu?"

Inimene vastaks "Me ei tea, aga varsti saame teada!"
Ahv aga ütleks "Elu võib seal isegi olla...kuni me selle leiame..."

Failid:
Lähtekood, graafika ja programmifailid


Beau Monde Network - asutatud 1998
w w w . b m o n d e . n e t   ::   B e a u   M o n d e  N e t w o r k   : :  1 9 9 8 - 2 0 0 9